Revalidatie na Corona

Het Corona-virus kan zorgen voor langdurige klachten. Veel voorkomende klachten zijn vermoeidheid, pijn, spierzwakte, angst en cognitieve stoornissen. Dit kan veel impact hebben op uw leven. Het kan daarom erg zinvol zijn om in contact te komen met een gespecialiseerde Corona-therapeut. Door samen in gesprek te gaan kan er een revalidatie progamma op maat worden gestart. Binnen onze praktijk kunt u contact opnemen met onze Corona-therapeut Luc Theeuwen.